Grażyna Witkowska
Tel. pracowni: (0-58) 629-53-57
Tel. komórkowy: 0-501-760-573
E-mail: gwitkowska@gwdent.pl
Adres WWW: www.gwdent.pl